Sodobni proizvodni procesi in tudi storitvene dejavnosti zahtevajo vse več avtomatiziranih procesov transporta in manipulacije.
Vakuum ima tudi glavno vlogo, ki omogoča transportni opremi, cevnim dvigalom in robotom varno in natančno manipuliranje z izdelki.
BUSCH ponuja različne centralne vakuum sisteme in vakuum črpalke, ki so posebej s skrbnostjo načrtovane za vsako posamezno aplikacijo.

Primerne vakuum črpalke