Medicina potrebuje zanesljiv in varen vakuum. Ogromno bolnišnic na svetu ima vgrajeno vakuum centralno postajo BUSCH, ki jim zagotavlja, da zdravniki lahko opravljajo svoje delo nemoteno.
Oljne lamelne vakuum črpalke so najbolj standardna oprema vsake bolnišnice. Vakuum črpalke BUSCH so se v preteklih desetletjih pokazale kot eden najbolj zanesljivih rešitev za potrebe vakuumski centralnih postaj. Vendar se BUSCH vakuum črpalke uporabljajo tudi še v mnogih drugih procesih, kot je na primer pri procesih sterilizacije.
Vse več medicinskih naprav deluje s pomočjo vakuuma in zato je BUSCH v medicini vedno prva izbira.

Primerne vakuum črpalke