Vakuum tehnologija se je razvila tudi v procesih v lesni industriji.
BUSCH vakuum sistemi, vakuum in nadtlačne črpalke se danes uporabljajo v lesno obdelovalnih strojih vsepovsod; transportiranje, oblikovanje, stiskalnice, da jih imenujemo le nekaj.
Učinkovitost in enostavno vzdrževanja sta dva glavna razloga, da so BUSCH vakuum črpalke glavni dobavitelj obdelovalnih strojev CNC.

Primerne vakuum črpalke