Večji in manjši sistemi za molžo mleka morajo delovati varno in natančno. Vakuum črpalke BUSCH Mink so garancija za kontinuiran vakuum, ki je vedno na voljo, ko je to potrebno.
BUSCH Mink vakuum črpalke obratujejo brez olja, kar pomeni dejansko obratovanje brez servisnih posegov in preprečuje onesnaženje zaradi olja.
BUSCH Mink vakuum črpalke uporabljajo mnoge velike farme govedi in tudi manjše kmetije po vsem svetu. Nadomestilo za drugo vakuum črpalko se opravi brez problemov.

Primerne vakuum črpalke